Forum Wykluczeni Opiekunowie Strona Główna   Wykluczeni Opiekunowie
FORUM OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, KTÓRYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ ORZECZONA ZOSTAŁA PO 18 ROKU ŻYCIA (TZW. DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH) - OPIEKUNÓW WYKLUCZONYCH PRZEZ RZĄD
 


Forum Wykluczeni Opiekunowie Strona Główna -> Treść listu otwartego -> LIST OTWARTY - TREŚĆ
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat 
  Post LIST OTWARTY - TREŚĆ - Wysłany: Pon 20:16, 15 Lip 2013  
Admin
AdministratorDołączył: 14 Lip 2013
Posty: 158
Przeczytał: 0 tematów
List otwarty ws. pozbawienia przez rząd RP praw nabytych opiekunów osób niepełnosprawnych

Zwracamy się z apelem do wszystkich internautów (blogerów, czytelników blogów, a także dziennikarzy i innych, którym los niepełnosprawnych nie jest obojętny) o pomoc wykluczonym opiekunom Osób Niepełnosprawnych (dalej: ON), pomoc w walce z hipokryzją władz, szczególnie w osobie premiera RP Donalda Tuska (przykład w reportażu „Blisko ludzi” pani Agaty Wolnej na stronie telewizji TTV, do którego link poniżej), którego wzywamy do przywrócenia odebranego Nam prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad osobą niepełnosprawną.

Kim jest opiekun? O których niepełnosprawnych mowa?

Opiekun ON, to zwykle członek rodziny, który z racji miłości do swojego bliskiego nie jest w stanie przejść obojętnie wobec jego cierpienia, bezsilności, zależności, niepełnosprawności. Opiekun ON kierując się więziami rodzinnymi dokonuje świadomego wyboru swojej drogi życiowej, polegającego na rezygnacji z życia zawodowego (często także dużego ograniczenia swojego życia osobistego) w celu sprawowania całodobowej opieki nad niepełnosprawnym. Osoba niepełnosprawna to taka, która posiada orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w stopniu znacznym, z jednoczesnym wskazaniem konieczności stałego lub długotrwałego współudziału opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji a także pomocy w zaspokajaniu potrzeb egzystencjalnych, którym sam niepełnosprawny nie może sprostać z racji swoich ograniczeń zdrowotnych.

Dotychczasowe regulacje prawne

W prawodawstwie polskim każdy z opiekunów ON, który podjął się opieki i spełniał szereg wymogów ustawowych (w tym zakaz podejmowania pracy zarobkowej) mógł liczyć na państwową pomoc w postaci świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacanego w bardzo niskiej kwocie, bo zaledwie 520 zł miesięcznie, oraz na opłacenie składek emerytalno-zdrowotnych od tej kwoty świadczenia. Była to skromna pomoc państwa, ale istotna dla bardzo ograniczonego budżetu domowego, stanowiła częściową rekompensatę utraconych dochodów przez opiekuna, który podejmując się opieki musiał pozbawić się źródła utrzymania. Zasadnicza większość opiekunów uzyskała prawo do świadczenia pielęgnacyjnego „na stałe”, co było zgodne z treścią ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Obietnice przedwyborcze Donalda Tuska wobec opiekunów ON

W 2011 r. tuż przed wyborami do parlamentu RP, w trakcie kampanii wyborczej, Donald Tusk, stając twarzą w twarz z Nami opiekunami zapewniał publicznie, że Naszą pracę, wysiłek i poświęcenie państwo docenia i uzna za swojego rodzaju pracę i nie będzie Nas traktować jako świadczeniobiorców (oto dowód: [link widoczny dla zalogowanych]), zobowiązania zostały złożone. Proszę zwrócić uwagę, iż premier w wypowiedzi określił się jasno mówiąc o opiekunach w liczbie „ponad 170 000″ osób, zatem o wszystkich opiekunach ON, jacy wówczas mieli przyznane to świadczenie, bez podziału.

Tuż po wyborach… początek dramatu środowiska opiekunów ON. Początek hipokryzji władzy...

Sytuacja Nasza zmieniła się diametralnie z chwilą kiedy PO (w części dzięki Naszym głosom poparcia) wygrało wybory. W 2011 r., tuż po wygranych wyborach, tłumacząc się, iż rząd nie jest wstanie tak szybko przeprowadzić legislacji nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, zaproponowano Nam opiekunom dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w postaci 100 zł miesięcznie, płatny przez 3 miesiące (tzw. rządowy plan pomocowy). Po tych czasie, rząd nadal nie zmienił ustawy o świadczeniach rodzinnych, natomiast stworzył kolejny plan pomocowy (kolejne 100 zł), tym razem dokonując poróżnienia opiekunów. Dla zabezpieczenia się przed opinią publiczną i pewną krytyką, czemu rząd określił dwie grupy opiekunów i tylko wybiórczo wspomaga jedną przypisano Nam opiekunom ON tzw. “dorosłych” takie przywary jak: oszuści, kombinatorzy, naciągacze, dzienni studenci wyszukujący na siłę niepełnosprawnych w swoich rodzinach i bez świadczenia faktycznej opieki wyłudzający świadczenia od państwa (jak wygląda prawda, jak wygląda Nasza opieka, możecie zobaczyć pod kolejnym linkiem [link widoczny dla zalogowanych]) pozbawiając Nas pomocy, bez wskazania jakichkolwiek danych, które by miały potwierdzać taki stan rzeczy. Jednocześnie opiekunów niepełnosprawnych tzw. “dzieci” w rządowych projektach uznano za uczciwych przyznając tylko im prawo do dodatku.

To potwarz dla wszystkich dotkniętych opiekunów, ubliżenie Naszej godności, pomówienie przez partię PO, nie mająca nic wspólnego z rzeczywistością. Czemu więc tak postąpiono, przypisując Nam bezprawnie takie wymyślone zachowanie? Jak PO podało (przez obsadzonych swoimi partyjnymi członkami ministrów), opiekunowie niepełnosprawnych tzw. “dzieci” stanowili 17 % ogółu wszystkich opiekunów (pozostali opiekunowie, czyli 83 % opiekują się niepełnosprawnymi tzw. “dorosłymi”). PO kierując się spekulacją i dla Nas oczywistym oszustwem i próbą manipulacji opinią publiczną, przeprowadziło chytry plan ataku: uznali, iż łatwiej wspomagać 17% opiekunów (szczególnie, że to ta grupa opiekunów podjęła się manifestacji przed Sejmem i stworzyli rozgłos medialny forsując swoje postulaty) i pławić się w mediach, jak to rząd „dba” o niepełnosprawnych, niż 100% opiekunów, którzy są uczciwi.

W 2012 r. stworzono kolejne dwa plany pomocowe, również przyznające dodatki w kwocie po 100 zł miesięcznie, po raz kolejny wykluczając Nas opiekunów (83%) z dodatkowej pomocy.

Żeby nie być gołosłownymi muszą Państwo wiedzieć, że w 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny z Poznania wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym oznaczonym P38/12 argumentując, iż stworzony podział przez PO jest niekonstytucyjny, iż PO nie miała i nie ma prawa dzielić opiekunów, różnicować ich, bo nie ma do tego umocowania ustawowego, a w dodatku rządowy plan pomocowy łamał takie zasady jak sprawiedliwość społeczną i zasadę równości wobec prawa (http://www.trybunal.gov.pl/OTK/ezd/sprawa_lista_plikow.asp?syg=P%2038/12) i kierował pomoc bez kryteriów dochodowych do grupy opiekunów, którzy są w lepszej sytuacji materialnej, a pomijał uboższych.

Dramat w domach… bez medialnego rozgłosu, wsparcia opozycji, środowisk prawniczych… w pełnym osamotnieniu i bezsilności

Prawdziwy dramat nastąpił 01 stycznia 2013 r., kiedy rząd (PO i PSL) z udziałem prezydenta pozbawiło nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2012, poz. 1548) około 99 000 opiekunów ON, których niepełnosprawność powstała po ukończeniu przez nich 18 r. ż. (bądź jeśli się uczyli w szkole po ukończeniu 25 r. ż.) nabytego prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. Tak, drodzy Państwo, rząd RP (PO i PSL) wraz prezydentem (Bronisławem Komorowskim) pozbawili około 99 000 opiekunów nabytego już wcześniej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, które na mocy prawomocnych decyzji administracyjnych mieli już przyznane “na stałe” (czyli te 520 zł), a tym samym sprawili realne zagrożenie, iż opiekunowie Ci, z racji braku jakichkolwiek środków do życia, z powodu braku ubezpieczenia będą zmuszeni pozostawić swoich bliskich niepełnosprawnych bez opieki i poszukiwać zatrudnienia, względnie oddać ON do Domów Opieki Społecznej (koszt utrzymania wg szacunków ON to około 4 000 zł miesięcznie, przy czym występuje w nich chroniczny brak miejsc, a gminy nie posiadają środków na dofinansowanie osób tam przebywających).

Co zrobiono zaś z grupą opiekunów ON, którzy nabyli niepełnosprawność przed 18 bądź odpowiednio 25 r. ż. (szacunkowo jest ich 95 000)?

W przytoczonej ustawie o świadczeniach rodzinnych zapisano otóż dodatkową pomoc 100 zł do świadczenia pielęgnacyjnego (w sumie 620 zł pomocy), a od kwietnia 2013 r. za sprawą kolejnego planu pomocowego dodatkową pomoc w kwocie 200 zł (sumarycznie 820 zł) i to bez określenia kryterium dochodowego (dla każdego opiekuna, nawet jeśli jego status majętny będzie bardzo wysoki). Zatem Rzeczpospolita wyrzuciła na bruk 99 tys. opiekunów i ich niepełnosprawnych bez pomocy zabierając im już nabyte prawo do 520 zł i realnie zagrażając pozbawieniu ich opieki, w tym samym czasie podwyższając pozostałym 95 tys. opiekunów świadczenie z 520 zł do 820 zł miesięcznie i dodatkowo zapowiadając, iż docelowo przyzna im prawo do świadczenia w kwocie minimalnej płacy (obecnie to 1600 zł).

Wołanie o pomoc wykluczonych

Część wykluczonych opiekunów przez rząd RP postanowiła skupić się w jednym miejscu, gdzie mogliby wymieniać się poglądami, stąd powstał pomysł stworzenia bloga ([link widoczny dla zalogowanych]). W krótkim czasie opiekunowie wystąpili z licznymi wnioskami do Rzecznika Praw Obywatelskich (dalej: RPO) o pomoc i interwencję.

Za wykluczonymi opiekunami i ich niepełnosprawnymi ujął się RPO w swoim wystąpieniu „RPO/723319/13/III/1113.2 RZ” do Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej (dalej: MPiPS) ([link widoczny dla zalogowanych]) uznając, iż rząd (PO i PSL) jak i prezydent RP wprowadzili w życie nowelizację ustawy, która „nasuwa zasadnicze wątpliwości w świetle konstytucyjnych standardów zasady zaufania do państwa i prawa oraz ochrony praw nabytych”.


Ciąg dalszy hipokryzji.. tym razem w wydaniu MPiPS

Ministerstwo w odpowiedzi na wystąpienie RPO podało, iż kierowało się m.in. „oszczędnościami” (to jest kryzys? 99 tys. opiekunom zabiera się wszystko, aby 95 tys. opiekunom dać więcej i to faworyzując tę grupę opiekunów bez kryterium dochodowego kosztem pozostałych i bez uzasadniających dyskryminację konstytucyjnych przesłanek?). Ministerstwo argumentuje, iż wprowadziło specjalny zasiłek opiekuńczy, o który rzekomo mogliby ubiegać opiekunowie ON, których niepełnosprawność powstała po ukończeniu przez nich 18, bądź odpowiednio 25 r. ż. (jako swojego rodzaju zamiennik). Czemu piszemy „rzekomych” możliwościach ubiegania się o tę inną pomoc? Specjalny zasiłek opiekuńczy został tak sformułowany w ustawie, aby praktycznie nikt z obecnych opiekunów nie mógł go uzyskać, ponieważ:

a) wprowadzono kryterium dochodowe 623 zł netto na osobę w rodzinie niepełnosprawnego, łącznie z rodziną opiekuna (może to być łącznie od kilku do kilkunastu nawet osób!!!),

b) wprowadzono wymóg rezygnacji z zatrudnienia (w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego wymóg ten jest szerszy, gdyż określa sytuacje rezygnacji bądź niepodejmowania zatrudnienia) i kto nie ma świadectwa pracy z wpisanym tytułem rozwiązania stosunku pracy z przyczyn „opieka nad niepełnosprawnym” ten w uznaniu MPiPS jak i Działów Świadczeń Rodzinnych, nie ma prawa uzyskać specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego. Jeżeli nawet rodzina opiekuna jak i sam niepełnosprawny ze swoją rodziną będą skrajnie ubodzy, to opiekun, któremu państwo polskie zabrało prawa nabyte, będzie wg regulacji MPiPS musiał szybko gdzieś się zatrudnić, po czym zwolnić (bo niepełnosprawni są tak ciężkim stanie, że sami nie przeżyją), aby mógł dalej świadczyć opiekę nad swoim bliskim niepełnosprawnym, którym opiekował się do tej pory przez wiele lat (tak wygląda polski absurd, polska ustawa, polska „dbałość” o najsłabszych niepełnosprawnych).


Obnażenie działania rządu RP

Tak skonstruowane absurdalnie przepisy miały na celu uzyskanie przez rząd sytuacji:

1. rozdzielenie na siłę opiekunów niepełnosprawnych tzw. „dzieci” od „dorosłych” (i to mimo licznych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, mówiącego, że taki podział jest niekonstytucyjny);

2. przyznanie opiekunom niepełnosprawnych tzw. „dzieci” dużo większego wsparcia (620 zł świadczenie pielęgnacyjne + 200 zł pomoc finansowa, czyli łącznie 820 zł oraz zapowiedź zmian do kwoty 1600 zł), mimo, iż mogą być w faktycznie lepszej sytuacji materialnej od opiekunów niepełnosprawnych tzw. „dorosłych”, a dodatkowo brak wymogów rezygnacji z zatrudnienia, brak kryterium dochodowego, ustawa kontroluje w uproszczeniu tylko wiek, w których niepełnosprawny nabył niepełnosprawność, tzn. czy miał mniej niż 18 lub 25 lat, nie istotny jest natomiast obecny wiek niepełnosprawnego, więc może mieć 60 lat (stąd tzw. „dzieci”, bo zapisy ustawy widzą także w dorosłym „dziecko”, jeżeli nabył niepełnosprawność przed 18 bądź 25 r. ż.),

3. wprowadzenie innego świadczenia – specjalnego zasiłku opiekuńczego, dla opiekunów ON, którzy nabyli niepełnosprawność po 18 lub 25 roku życia w niższej kwocie bo tylko 520 zł, z dodatkowymi obwarowaniami, aby znikomy procent opiekunów spełnił drakońskie zapisy ustawy o świadczeniach rodzinnych, a także wprowadzenie żądania dowodzenia rezygnacji z zatrudnienia przez kontrolę świadectw pracy (nawet kilka lat wstecz), wszystko, aby opiekun nie mógł kontynuować opiekę, a w efekcie pozostawił niepełnosprawnego bez niej.

My, opiekunowie osób niepełnosprawnych, jasno prezentujemy logiczny pogląd (wbrew cynicznym tezą rządu), iż nie ma różnicy w decyzji o „rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym” czy to „dzieckiem” czy „dorosłym” czy ”18 latkiem” czy „25 latkiem” bądź i 50, 60, 80, 90 latkiem, wszyscy są bowiem niepełnosprawni i wszyscy w zgodzie z orzeczeniem Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności nie mogą bez codziennej, stałej pomocy samodzielnie egzystować, gdyż częstokroć zagraża to nie tylko utracie zdrowia ale i przede wszystkim życia. Ponadto stoimy na stanowisko, iż nie sposób z daty powstania niepełnosprawności określić zasadność prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, dzieląc opiekunów w przedmiotowy sposób, w zależności od wieku, w którym powstała niepełnosprawność podopiecznego, jeśli nie kontroluje się sytuacji faktycznej, materialnej, gdyż taka praktyka jest niesprawiedliwa społecznie i doprowadza do dyskryminacji jednej i uprzywilejowania drugiej grypy opiekunów charakteryzujących się relewantną cechą, a zatem łamie konstytucyjną zasadę równości.

Wniosek RPO do Trybunału Konstytucyjnego – rząd świadomie łamie Konstytucję

24 czerwca 2013 Rzecznik Praw Obywatelskich pani prof. Irena Lipowicz złożyła wniosek ws. pozbawienia praw do świadczenia pielęgnacyjnego do Trybunału Konstytucyjnego uznając niezgodność ustawy z Konstytucją ([link widoczny dla zalogowanych]), tu fragment wniosku:

”…Z dniem 1 lipca 2013 r. znaczna część osób pobierających obecnie świadczenie pielęgnacyjne zostanie pozbawiona prawa do pobierania tego świadczenia i nie spełni warunków wymaganych do przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zaskarżona do Trybunału regulacja ustawy nowelizującej ustawę o świadczeniach rodzinnych narusza zdaniem Rzecznika konstytucyjną zasadę zaufania do państwa i prawa oraz zasadę ochrony praw nabytych. Trwałość decyzji administracyjnych ostatecznych w administracyjnym toku instancji jest jedną z podstawowych zasad postępowania administracyjnego. Osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w zaufaniu do państwa i tworzonego przezeń prawa podjęły ważne decyzje życiowe i rodzinne, dotyczące przerwania zatrudnienia lub niepodejmowania zatrudnienia z powodu opieki nad niepełnosprawnym. Miały prawo oczekiwać ciągłości przyznanego decyzją administracyjną świadczenia. Znowelizowane przepisy ustawy znacząco ograniczyły krąg osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego, nie przewidując żadnych działań wspomagających dla osób, które utracą dotychczasowe uprawnienia. Ustawodawca mógł zmienić warunki przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, jednak nowe warunki przyznawania tego świadczenia, ze względu na zasadę ochrony praw nabytych, nie powinny dotyczyć osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów dotychczasowych.”

Sprawa została w Trybunale oznaczona sygnaturą K27/13 i czeka na rozpoznanie.

Pismo z Rządowego Centrum Legislacyjnego to kolejny dowód na to, że rządzący zdawali sobie sprawę z tego, że ustawa o świadczeniach rodzinnych może łamać zapisy Konstytucji, a mimo tego forsowali ją (szczegóły pod adresem: [link widoczny dla zalogowanych]) gładko przechodząc nad nią do głosowania i wprowadzenia w życie bez faktycznych konsultacji społecznych.

Apel o pomoc

Problem Nasz, Wykluczonych Opiekunów, polega na tym, że nie wiadomo kiedy w/w wniosek pojawi się na wokandzie Trybunału, a my nie możemy czekać! Każdy dzień zwłoki jest dla Nas Wykluczonych Opiekunów dramatem!

My, opiekunowie ON, nie pozwolimy wykluczyć się kłamstwami rządzących z życia w społeczeństwie, nie pozwolimy pomawiać się nikomu, nie zostawimy swoich bliskich niepełnosprawnych z powodu gierek politycznych klubu PO wraz z PSL, którzy nie bacząc jak wielką krzywdę wyrządzili niepełnosprawnym kierują się jedynie poszukiwaniem poparcia politycznego, kreowaniem zakłamanego wizerunku medialnego a nie dobrem swoich wszystkich obywateli, stąd też:

1. Domagamy się równego traktowania.

2. Domagamy się poszanowania przez Rzeczpospolitą Polską prawa i zaufania do państwa przez obywateli.

3. Domagamy się zachowania praw nabytych opiekunów ON.

4. Domagamy się uznania naszej opieki za swoistego rodzaju pracę (co zostało zapowiedziane już przez Donalda Tuska w 2011 r.) i “zapłaty za naszą pracę”, a także docenianie Naszego poświęcenia.

5. Domagamy się sprawiedliwego traktowania ludzi starszych, niepełnosprawnych i ich opiekunów, bez dyskryminacji bądź faworyzowania ze względu na wiek.

6. Domagamy się respektowania przez obecny rząd i prezydenta Konstytucji oraz przyjętej przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

7. Żądamy szerokich konsultacji społecznych projektów wszelkich rozwiązań prawnych (ustaw i rozporządzeń) oraz innych dokumentów opracowywanych na szczeblu centralnym (strategie, programy) dotyczących osób niepełnosprawnych ze środowiskami reprezentującymi te osoby.

My, Wykluczeni Opiekunowie tzw. „dorosłych” niepełnosprawnych czujemy się poniżeni. Nie jest nam łatwiej od opiekunów niepełnosprawnych tzw. „dzieci”. Emerytury i renty inwalidzkie naszych podopiecznych nie są w stanie zapewnić godnych warunków życia dla naszych bliskich, a tym bardziej dla nas. Pieniądze naszych podopiecznych dla nich samych nie są w stanie zapewnić ludzkich warunków egzystencji: opłaty, leki, żywność, rehabilitacja i sprzęt do niej.

Za 623 zł na osobę nie jesteśmy w stanie zapewnić godnego życia ani sobie ani podopiecznym.

Chcemy żyć godnie, nie będziemy utrzymankami naszych podopiecznych drenując ich dochody kosztem ich zdrowia.

Zarówno my opiekunowie, jak i nasi bliscy niepełnosprawni, mamy już i tak bardzo ciężkie życie i nie chcemy żyć w nędzy wykluczeni przez państwo polskie.

WYKLUCZENI OPIEKUNOWIE


Ostatnio zmieniony przez Admin dnia Pon 21:04, 15 Lip 2013, w całości zmieniany 1 raz
 
Zobacz profil autora
Powrót do góry  

  Post  - Wysłany: Śro 1:40, 17 Lip 2013  
zjuras
Dołączył: 15 Lip 2013
Posty: 18
Przeczytał: 0 tematów

Skąd: Tarnów


[link widoczny dla zalogowanych]
 
Zobacz profil autora
Powrót do góry  

  Post  - Wysłany: Sob 8:13, 20 Lip 2013  
Joanna
Dołączył: 16 Lip 2013
Posty: 84
Przeczytał: 0 tematów

Skąd: Koszalin


Jak macie inne konta pocztowe, z nich też wysyłajcie, za tych co nie umieją się po internecie poruszać lub o nas nie wiedzą(forum, blog)
 
Zobacz profil autora
Powrót do góry  

  Post List Otwarty wersja angielska od Admina - Wysłany: Sob 14:47, 20 Lip 2013  
didi
Dołączył: 15 Lip 2013
Posty: 132
Przeczytał: 0 tematów
Open Letter ws. prison by the Polish government acquired rights carersWe appeal to all Internet users (bloggers, blog readers, journalists and others who are disabled destiny is not indifferent) to help excluded caregivers of Disabled Persons (hereinafter: ON), help in the fight against the hypocrisy of the authorities, especially in the person of Prime Minister Donald Tusk (eg in the report "Close to people," Ms. Agatha Free TV on TTV, which is linked below), which call for the restoration of Nam received the right to provide nursing care for a disabled person.Who is a carer? About the disabilities mentioned? Supervisor ON, is usually a family member, which by the love of his close can not remain indifferent to the suffering, helplessness, dependency, disability. Supervisor ON guided family ties make an informed choice of their way of life, and dispensing with life (often a major limitation of his personal life) to carry out the clock care for the disabled. A disabled person is one who has the judgment of the Team for Deciding on Disability in a significant way, while indicating the need for a permanent or long-term carer participation in the process of treatment, rehabilitation and education and to assist in meeting the needs of human existence, which alone can not meet the disability of Due to its health restrictions.Existing regulations The Polish legislation, each of caregivers ON, who undertook the care and meet a number of statutory requirements (including the prohibition of paid work) could count on state aid in the form of the provision of care, paid a very low amount, because only 520 zł per month, and to pay pension contributions on that amount of health benefits. It was a modest aid, but essential for a limited household budget, was a partial compensation for loss of earnings by the supervisor, who is taking care had to be deprived of livelihoods. The main majority of caregivers received the right to provide care "permanent", which was in line with the content of the Family Benefits Act.Donald Tusk's election promises to carers ON In 2011, just before the elections to the parliament of Poland, during the election campaign, the Prime Minister, coming face to face with Us caregivers assured the public that our work, effort and dedication to the State recognizes and considers it a kind of work, and will not treat us as beneficiaries (here's the proof: [link widoczny dla zalogowanych] end-of-benefits-for-cared for-the-disabled, 1.html), commitments have been made. Please note that the Prime Minister in a speech described clearly speaking of caregivers in the number of "more than 170 000" people, so for all caregivers ON, what kind of time they had granted this benefit, without any breakdown.Shortly after the election ... the beginning of the drama of the environment guardians ON. Start of hypocrisy power ... Our situation has changed dramatically from the moment when the PO (in part thanks to the support of our votes) won the election. In 2011, shortly after winning the elections, explaining that the government is not able to carry out the legislation as soon amendment to the law on family benefits offered Nam carers in addition to the provision of care in the form of 100 zł per month, payable over three months (the government's plan to aid). After this time, the government still has not changed the law on family benefits, and created another rescue plan (another 100 zł), this time making a rupture caregivers. To protect themselves from the public and some criticism, which the government has set two groups of caregivers and selectively supports only one assigned Nam ON so-called guardians. "Adults" such vices as crooks, swindlers, freeloaders, journalists, students Searchable by force disabilities in their families and without the benefit of actual phishing care benefits from the state (how true, how our care, you can see the following link depriving us help, with no indication of any data that would have to confirm this state of affairs. Simultaneously, the so-called guardians with disabilities. "children" in the government's draft was considered fair only giving them the right to the allowance. It is insulting to all affected caregivers insult our dignity, slander by the party OP has nothing to do with reality. So why this is the case, attributing We invented the unlawful behavior? How AFTER reported (by party members planted their ministers), the so-called guardians of disabled people. "Children", which was 17% of all caregivers (other caregivers, or 83% of care for the disabled so. "Adults"). PO guided by speculation and for us the obvious fraud and an attempt to manipulate public opinion conducted cunning plan of attack: found that easier to support 17% of carers (especially that this group of caregivers has a demonstration before the Parliament and created a media publicity pushing their demands) and bask in the media as the government "takes care" of people with disabilities, than 100% of carers who are honest. In 2012, and another of two aid plans, including granting allowances in the amount of 100 zł per month, once again excluding Us caregivers (83%), with additional assistance. Not to be ungrounded must be aware that in 2012 the Administrative Court in Poznań applied to the Constitutional Court the question of law designated P38/12 arguing that the division created by the OP is unconstitutional, that the PO did not have and do not have the right to share carers differentiate them, because there is no statutory authority for this, and in addition the government's bailout plan for breaking such rules as social justice and the principle of equality before the law (http://www.trybunal.gov.pl/OTK/ezd/sprawa_lista_plikow.asp?syg = P% 2038/12) and guided assistance without income criteria to a group of carers who are in a better financial situation and skip the poor.Drama at home ... without media publicity, support the opposition, the legal profession ... full loneliness and helplessness The real drama took place January 1, 2013, when the government (PO and PSL) with participation of deprived amendment to the law on family benefits (Journal of Laws 2012, pos. 1548) about 99 000 carers ON, whose disability was established on completion of 18 of age. (Or if you studied in school after completing 25 years of age.) Acquired the right to provide care on 1 July 2013 Yes, dear Madam, the Polish Government (PO-PSL) and President (Bronislaw Komorowski) stripped about 99 000 carers already acquired the right to provide care, which under the final administrative decision had already been granted "permanent" (ie the 520 zł), and thus made a real danger that the guardians of you, because of the absence of any means of livelihood due to lack of insurance will be forced to leave their loved ones with disabilities without the care and seek employment, or return ON Houses Welfare (cost of living according to estimates, ON is about 4 000 zł per month, but there is a chronic shortage of them, and municipalities do not have the funds to subsidize people staying there). What has been done and with a group of caregivers ON, who acquired disability before 18 or 25 years of age respectively. (Estimated there are 95, 000)? In the abovementioned law on family benefits and so saved 100 zł extra help to provide care (for a total of 620 zł help), and from April 2013 through the next aid plan additional support in the amount of 200 zł (820 zł globally) and without determining criterion income (for each caregiver, even if its status is very high wealthy). Thus, the Republic threw the pavement 99 thousand. carers and people with disabilities without assistance by taking away their right to have acquired 520 zł and really threatening deprivation of their care, at the same time increasing the remaining 95 thousand. caregivers benefit from 520 zł to 820 zł per month and also announcing that it will eventually give them the right to provide the amount of the minimum wage (currently is 1600 zł).Call for help excluded Some caregivers are excluded by the Polish government decided to focus in one place, where they could exchange ideas, hence the idea of ​​creating a blog (http://wykluczeniopiekunowie.blog.pl). In a short time caregivers came up with a number of proposals to the European Ombudsman (the Ombudsman) for help and intervention. The excluded carers and disabled people took to the Ombudsman in his speech, "RPO/723319/13/III/1113.2 RZ" to the Ministry of Labour and Social Policy (hereinafter: the Ministry of Labour) (http://www.sprawy-generalne.brpo.gov. com / szczegoly.php? letter = 1706102) considering that the government (PO and PSL) and the President of the Republic implemented the amendment to the Act, which "raises serious doubts in the light of constitutional standards, the principle of trust in the state and law and the protection of acquired rights."Continued hypocrisy .. this time with the release of MLSP Ministry in response to the occurrence of ROP reported that guided, inter alia, "Savings" (this is a crisis? 99 thousand. Carers to take it all to 95 thousand. Carers to give more and to favor this group of caregivers with no income criterion at the expense of others, and no constitutional grounds to justify discrimination '). The Ministry argues that special care allowance introduced by which allegedly could apply ON caregivers whose disability was established on completion of 18, or 25 years of age respectively. (As a kind of replacement). Why write "alleged" opportunities to apply for the other help? Special care allowance has been formulated in the law so that virtually none of the caregivers could not get it because: a) introduced the criterion of 623 zł net income per family member with a disability, including the family caregiver (be it together from a few to a dozen or so even people!) b) requires that a cessation of employment (in the case of the provision of care requirement is broader in that it lays down the conditions of employment of resignation or inaction), and who has no employment certificate of registered title to termination of employment for reasons "care for the disabled" in recognition of the Ministry of Labour and Departments of Family Benefits, has the right to obtain special care allowance. Even if the family caregiver and disabled himself and his family are extremely poor, the guardian, who took the Polish state acquired rights by regulating MLSP will soon have somewhere to hire, and release (for people with disabilities are so severe condition that they will not survive ) to be able to continue providing care to their loved ones with disabilities who cared so far for many years (it looks like Polish absurd, Polish law, Polish "care" for the most vulnerable people with disabilities).Expose the government of Poland So designed absurd rules aimed at getting the government the situation: 1 separation of the power of the so-called guardians disabled. "Children" and "adults" (and this despite numerous rulings of the Constitutional Court, saying that such a division is unconstitutional); 2 the granting of so-called guardians disabled. "Children" much more support (620 zł care benefits + 200 zł financial aid, totaling 820 zł and the announcement of changes to the amount of 1600 zł), although they may actually be in a better financial situation of the so-called guardians disabled. "Adult", and also no requirements cessation of employment, no income criterion, the law controls the simplification only the age at which the disability acquired disability, ie that have less than 18 or 25 years, it is important and the present age of the disabled, so it can be 60 years (hence the so-called. "children" because the provisions of the Act also see an adult "child" if the disability acquired before 18 or 25 years of age.) 3 introduction of other benefits - special care allowance for carers ON, who acquired disability after 18 or 25 years old in a lower amount because only 520 zł, with additional fortifications to a small percentage of caregivers met the draconian provisions of the Family Benefits Act and the introduction of the request command cessation of employment by checking certificates of employment (even a few years ago), all the keeper could not continue care, and ultimately left without a disability. We, the caregivers of people with disabilities, clearly presents a logical view (cynical argument against the government) that there is no difference in the decision to "cessation of employment due to the necessity of taking care of the disabled" or a "child" or "adult" or "18 year old "or" 25 year old "or and 50, 60, 80, 90 year old, because they are all disabled, and all in accordance with the judgment of Teams for Deciding on Disability may not, without the daily, constant help yourself to exist and often threatens not only the loss of health but most of all life. In addition, we are of the view that it is impossible to determine the date when the validity of disability law to provide care, sharing caregivers in the present manner, depending on the age at which disability was ward, if you do not control the actual situation, material, because such a practice is unfair socially and leads to discrimination and privilege one other caregivers flu characterized by Relevant feature, and therefore violates the constitutional principle of equality.The application of the ROP to the Constitutional Court - the government knowingly violates the Constitution June 24, 2013, the Ombudsman prof. Irena Lipowicz filed ws. disqualifications to provide care to the Constitutional Court recognizing the incompatibility of the Constitution (http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/szczegoly.php?pismo=1730636), a fragment of the application: "... On July 1, 2013, a significant proportion of people currently receiving care benefits will be deprived of the right to receive this benefit, and does not meet the conditions required for the granting of special care allowance. Referred to the Court control law amending the Law on Family Benefits Ombudsman infringes the constitutional principle of trust in the state and the law and the principle of acquired rights. Durability final administrative decisions in the course of the administrative instance is one of the basic principles of administrative procedure. If you are getting care in the provision of trust in the state and its laws have taken important decisions in life and family, on cessation of employment or employment because of not taking care of the disabled. They were granted the right to expect continuity in the provision of an administrative decision. The amended provisions of the Act significantly restricted circle of persons authorized to provide care and special care allowance, without providing any supporting actions for people who lose their existing competencies. The legislature could change the conditions for the provision of care, but the new conditions for the granting of this benefit, due to the principle of acquired rights should not apply to persons receiving care benefits under the provisions of the existing ones. " The case was in the Court determined the signature K27/13 and waiting for the diagnosis. Letter of the Government Legislative Centre is further proof that the rulers were aware of the fact that the Family Benefits Act may violate the provisions of the Constitution, and despite the push for it (details at: [link widoczny dla zalogowanych] small = 1336127 & f = 142379) smoothly going to vote on it and implement without any real consultation.Call for help Our problem, Excluded Guardians, is that they do not know when / the application will appear on the docket of the Court, and we can not wait! Every day of delay is for us Excluded Carers drama! We, the guardians ON, do not let the lies of the ruling excluded from social life, we do not allow slander to anyone, we will not leave your loved ones with disabilities because of political games with the club on the PSL, who despite the great harm done to disabled people only consider seeking support political, creating hypocritical media image rather than the good of all its citizens, and therefore: 1 We demand equal treatment. 2 We demand respect for the Republic of Polish law and trust in the state by citizens. 3 We demand the maintenance of acquired rights guardians ON. 4 We demand recognition of our care for specific types of work (which has been already announced by the Minister Donald Tusk in 2011) and "payment for our work", as well as appreciation of our dedication. 5 We demand fair treatment of the elderly, the disabled and their carers, without discrimination or favoritism based on age. 6 We demand respect for the present government and the president of the Constitution adopted by Poland and the United Nations Convention on the Rights of persons with disabilities. 7 We demand a broad public consultation draft of all legal regulations (laws and regulations) and other documents produced at the central level (policies, programs) for people with disabilities in communities representing people. We, the so-called Guardians disqualified. "Adult" disabilities feel humiliated. It is easier for us from the so-called guardians disabled. "Children". Retirement and disability benefits our children are not able to provide a decent life for our loved ones, and even more so for us. Money in our care for them are not able to provide humane conditions of existence: the fees, medicines, food, rehabilitation and equipment to it. The 623 zł per person, we are not able to provide a decent life or yourself or dependents. We want to live with dignity, we will not dependents our children draining their profits at the expense of their health. Both my caregivers and loved ones with disabilities, we are already very hard life and did not want to live in squalor excluded by the Polish state.EXCLUSION GUARDIANS
 
Zobacz profil autora
Powrót do góry  

  Forum Wykluczeni Opiekunowie Strona Główna -> Treść listu otwartego -> LIST OTWARTY - TREŚĆ Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)  
Strona 1 z 1  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

   
  
 Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu  fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001-2003 phpBB Group
Theme created by Vjacheslav Trushkin
Regulamin