Ustawy, RPO, SEJM i inne działania w naszej sprawie
Data Temat
2017-09-30 10:32 Świadczenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej - 2017 rok
2014-01-26 22:49 TV Sejm - transmisje archiwalne
2013-12-06 22:44 projekty ustaw
2013-12-06 21:36 TK
2013-11-24 19:18 Założenia do zmiany ustawy o pomocy społecznej
2013-11-01 10:50 Nowa Ustawa o śp
2013-10-24 08:43 52. posiedzenie Sejmu, pytanie posła Górczyńskiego
2013-10-05 13:09 E.Seredyn do B.Borusewicza
2013-09-25 11:43 Stenogram z posiedzenia Komisji Pol. Społ. i R. z 11.09.13.
2013-09-25 08:27 RZĄDZIE DAJ MI PRACĘ ...
2013-09-19 10:48 Ważna informacja !!
2013-09-17 11:26 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego
2013-09-16 09:21 Odp. z Biura Prokuratora Generalnego
2013-08-31 12:11 Opinia Komisji Ustawodawczej do wniosku RPO do TK nr K 27/13
2013-08-02 10:32 Projekt ustawy SLD
2013-07-30 05:05 Wniosek PIS'u do Trybunału Konstytucyjnego
2013-07-28 07:05 Opinia Rządowego Centrum Legislacji o zmianie ustawy
2013-07-25 18:52 Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
2013-07-17 16:37 Autopoprawka - projekt ustawy - Solidarna Polska - WAŻNE!!!
2013-07-17 13:55 RZĄD SZUKA KOLEJNYCH OSZCZĘDNOŚCI NA POLITYCE SPOŁECZNEJ
2013-07-17 04:38 odpowiędz ministerstwa na interpelacje z dnia 23-05 2013
2013-07-16 20:04 Opinia merytoryczna do rządowego projektu ustawy o zmianie u
2013-07-16 19:04 art.68 Konstytucji RP
2013-07-16 18:57 art.2 Konstytucji RP
2013-07-16 18:35 komunikat MPipS w sprawie rezygnacji z pracy
2013-07-15 22:34 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2008-07-18 sygn. P 27/07
2013-07-15 20:24 Informacja dotycząca wyroków Trybunału Konstytucyjnego
2013-07-15 18:28 senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej
2013-07-15 18:00 Krytyka Ustawy przez Rządowe Centrum Legislacyjne
2013-07-15 17:58 Wniosek RPO do Trybunału Konstytucyjnego
2013-07-15 17:56 Wystąpienie RPO do MPiPS RPO/723319/13/III/1113.2 RZ
2013-07-15 17:49 USTAWA z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczen